Όλες οι μάρκες μοτοσυκλέτας που έχουμε καταγράψει στην Ελληνική αγορά

Click εδώ για εμφάνιση στοιχείων μόνο για το 2020 models
Βλέπετε πληροφορίες για όλες τις μάρκες για τις οποίες έχουμε καταγράψει μοντέλα.

Click στο όνομα κάποιας στήλης για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα με σειρά της στήλης αυτής

Μάρκα ▲# # 2020 Κατ/ρίες Μ/Ο 2020 Μ/Ο
44---4.268€
36---4.466€
18---4.491€
1551758.074€ 9.337€
62---11.793€
221554.417€ 4.658€
108---2.158€
19024615.766€ 15.100€
191232.299€ 2.077€
28425.165€ 7.263€
85722.270€ 2.280€
5---829€
1502272.205€ 1.816€
52---2.586€
12---7.449€
17226522.623€ 19.608€
18---2.620€
47732.314€ 2.177€
8---6.715€
51---5.252€
39921.819€ 1.207€
2---1.990€
28---3.550€
11---2.971€
30---6.987€
16222220.791€ 22.750€
3394099.268€ 7.924€
1302558.754€ 7.891€
15---3.122€
3612225.562€ 23.718€
30---1.085€
20---1.298€
5---12.759€
383431014.483€ 11.393€
561041.785€ 1.670€
19726310.409€ 9.506€
2812313.478€ 3.514€
24---1.110€
27---2.203€
79---1.667€
31----
8---2.208€
6612310.989€ 12.430€
12---722€
9720421.075€ 15.371€
40---135€
4---7.572€
1----
2452422.905€ 2.583€
20---2.620€
3162814.249€ 4.249€
48---7.066€
8---7.919€
2212.949€ 2.949€
6---6.395€
6---1.455€
11---362€
11---1.837€
1592659.120€ 8.954€
2534042.607€ 2.774€
50---3.995€
17840315.022€ 14.290€
24---1.322€
15---16.500€
12---22.858€
486611110.013€ 7.834€